Cuib I

TATA: Chikuma Kazoku No Sorumeito

MAMA: U’Shiori Enya GO-Jasu Shin

DATA NASTERII: 13 aprilie 2022

Vezi pedigree-ul puiuților, aici…